top of page

OM OSS

KP Electro är ett företag med engagerade specialister inom elteknik som bedriver verksamhet inom Sverige. Med 20 anställda levererar bolaget tekniska installationer som el, kraft, fiber, data och tele mot industri, bygg, offentlig sektor, infrastruktur och energi.

KP Electro bildades 2018 genom ett förvärv från Eitech Electro AB


​Vi erbjuder hållbara och kvalitativa installationer, från fiber till högspänning. 


Vi vill genom ansvar vara en ledande aktör i omställningen till ett digitaliserat och hållbart samhälle.


​Våra installationer utgör en kombination av funktion, kvalité och hållbarhet.

Genom kvalité och kunskap, vill vi skapa förtroende och nöjda kunder.  Vår viktigaste resurs är våra medarbetare och genom systematiskt arbetsmiljöarbete skapar vi förutsättningar för säkerhet, trivsel och engagemang.


Vi utför elinstallationer i allt från projekt till löpandeservice inom bygg- och offentlig sektor, industri, infrastruktur och energi. 
Vi som företag är fabrikatsobundna.


Vi arbetar med de främsta leverantörerna. Kvalité är avgörande, det vet vi av erfarenhet. 
 

KP Electro samarbetar med de bästa samarbetspartnerna och leverantörerna. 

AdobeStock_33945961 (1).jpeg

Nollvision

Vår målsättning är inga skador eller olyckor i samband med arbete.

Vårt KHMS-arbete ska genomsyra hela processen från anbud, under planering och genomförande, till avslut.

Hållbarhet

KP Electro följer ÖMK (Överenskommelse mot Mutor och Korruption i fastighets- & byggbranschen) och har samma krav på sina underentreprenörer och andra leverantörer.

Kvalitet

Vårt samarbete med kunderna bygger på långsiktighet, partnerskap och ömsesidigt förtroende. Våra kunder ska uppleva oss som affärsmässiga, engagerade, kompetenta och att vi står för kvalitet och omtanke i allt vi gör.

Vi har ett Ledningssystem som är anpassat för installationsbranschen och vår verksamhet.

Arbetsmiljö

Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att vi genomför regelbundna undersökningar och riskbedömningar och utifrån det genomför åtgärder samt uppföljande kontroller. 

KP Electro vill vara en attraktiv arbetsgivare utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Vi strävar efter att alla medarbetare trivs och har möjlighet till utveckling och är delaktiga i arbetsmiljöarbetet både vid beslut, genomförande och uppföljning. 

VÅR LEDNING

Här hittar du kontaktuppgifter till vår ledning

veidekke-berggrenbergman-018_edited.jpg

Kent Asterlund

VD / Projektledare

Tel: 0980-676 01

Mobil: 070-522 70 22

kent.asterlund@kpelectro.se

istockphoto-1337144146-170667a.jpg

Patrik Stålnacke 

Projektchef

Tel: 0980-676 08

Mobil: 070-218 20 93

patrik.stalnacke@kpelectro.se

istockphoto-1337144146-170667a.jpg

Josef Heikkilä

Montageledare

Mobil: 070-631 74 63

josef.heikkila@kpelectro.se

istockphoto-1337144146-170667a.jpg

Emma Olsen

Projektledare / Konstruktör

Mobil: 070- 346 66 25

emma.olsen@kpelectro.se

istockphoto-1337144146-170667a.jpg

Daniel Snäll

Montageledare

Mobil: 072-454 47 82

daniel.snall@kpelectro.se

istockphoto-1337144146-170667a.jpg

Martin Mämmi

Skåpbyggnad / Konstruktör

Mobil: 072-454 48 57

martin.mammi@kpelectro.se

bottom of page