top of page
Ställverk.HEIC

KRAFT

Vi har kompetens för att arbeta och bygga kraftanläggningar och ställverk upp till 24kV, från kanalisation, kabelmontage, kabelavslut till driftsatt anläggning. Oavsett om det gäller ventiler, pumpar, transportband, UPS:er, elmotorer, transformatorer eller frekvensomriktare som ska styras eller bytas mot nytt löser vi det.Våra elektriker och ställverkstekniker har bred erfarenhet med att arbeta med högspänning upp till och med 24kV.

IMG_1007 2.HEIC

STÄLLVERKSBYTE

Vi har utfört ställverksbyten till kund då de gamla var uttjänta.

IMG_0513.heic

FLÄKTSTATIONER

Utbyte av styrsystem för fläktstationer

IMG_0288.heic

BERGSPEL B5

Installation av infrastruktur för styrsystem samt kraft i bergspel.

bottom of page