top of page

Ledningsystem

Vi har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Ledningssystemet uppfyller Elsäkerhetsverkets krav på egenkontrollprogram för elinstallationsarbete.

Systemet bygger på IN Ledningssystem som är anpassat för installationsbranschen.

IN Ledningssystem hjälper oss att utveckla, leda, följa upp och utvärdera den egna verksamheten avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

IN Ledningssystem

Ledningssystemet följer kraven för

  • kvalitet i ISO 9001

  • miljö i ISO 14001

  • arbetsmiljö i ISO 4500

AdobeStock_504341882.jpeg
AdobeStock_329584305.jpeg

IN Säker el

Genom att använda IN Säker El uppfyller KP Electro de krav som ställs på ett komplett egenkontrollprogram och det som krävs för att leva upp till installationsavtalets regler om elsäkerhetsledare och montör med kontrolluppgift.

IN Kompetensverktyg

Med IN Kompetensverktyg som är anpassat för installationsbranschen hanterar vi enkelt medarbetarnas kompetensprofiler och håller ordning på deras utbildningar och certifieringar.

 

AdobeStock_556222428.jpeg
bottom of page