top of page
DSC_0486.png

ELINSTALLATION

Vi utför el-, belysnings-, svagströmsinstallationer och service av elanläggningar inom industri, bostäder, nybyggnation mm.Våra elektriker har gjort elinstallationer i industrier, bostäder, skolor, butiker, kommersiella lokaler, hotell mm. Vi utför även ROT-installationer.Vi utför från enkla och löpande serviceuppdrag till totalentreprenader med hög komplexitet samt tekniskt innehåll.

Gula raden.jpg

GULA RADEN

ETAPP 2

Vi uppdaterade elen i byggnader av kulturhistoriskt värde som flyttas istället för att rivas.

Alphyddan_01.jpg

ALPHYDDAN

Kontorsombyggnation LKAB

kulturbyggnader_200819_0020_rgb_sj_webb.jpg

KULTURHUS ETAPP 3

Samverkansprojekt flytt av fem kulturbyggnader (20 lägenheter) + tre komplementsbyggnader (förråd och miljöhus), mark- & infrastruktur,  ROT-arbete i lägenheter och nymontage i källare.

IMG_2570.HEIC
IMG_2564.HEIC

ELENTREPRENAD NY LOKVERKSTAD

Nybyggnation av lokverkstad i direkt anslutning till befintlig lokverkstad. Elinstallationer av maskiner för att utföra service, underhåll och svarvning av lokhjul, samt installation av värmekablar, brandluckor & belysning.

IMG_2559.HEIC
bottom of page