top of page

Arbetsmiljöresan tävling

Kent Asterlund

2020-11-24

KP Electro har blivit utsedd som vinnare i tävlingen Arbetsmiljöresan, en tävling i arbetsmiljö.

KP Electro har blivit utsedd som vinnare i tävlingen Arbetsmiljöresan, en tävling i arbetsmiljö.
Utvärderingskriterier för tävlingen har varit och där priset delas ut till det företag eller den verksamhet som:

- Visar på att arbetsmiljöfrågorna är förankrade hela vägen från högsta ledningen och ut till företaget/verksamheten.
- På ett tydligt sätt visar hur man arbetat med att väcka engagemanget kring arbetsmiljöfrågor på företaget/verksamheten.
- Visar att man arbetat fokuserat med att nå sitt arbetsmiljömål.

Motiveringen av vinnaren lyder:

Företaget har med stort engagemang och driv från ledningen arbetat fram en tydlig struktur med stort fokus på arbetsmiljö under den korta tid som företaget funnits. Företaget visar att de tar arbetsmiljö med dess fysiska, organisatoriska och sociala faktorer på största allvar. Företaget har arbetat fram en struktur för uppföljning av arbetsmiljöarbetet och via delaktighet från ledningen i den vardagliga verksamheten skapas också engagemang och förståelse för arbetsmiljö bland medarbetarna.


Fakta Arbetsmiljöresan 2020
Arbetsmiljöresan är en utbildningssatsning som syftar till att stärka arbetsmiljökompetensen bland företagen i Kiruna.
Satsningen är ett samarbete mellan:
Din Samarbetspartner, NUAB, KIrunahälsan, Peab. Lindbäcks Bygg, LKAB, Tekniskaverken i Kiruna, SSC, LTH, BDX

bottom of page