top of page

Under jord

Vi har kompetens på installationer i tunnlar och gruvor, alltifrån elkraft, kanalisation, säkerhet, belysning och processtyrning.
Våra montörer och projektledare har stor erfarenhet från att utföra installationer under jord.
Arbeten under jord kräver noggrann planering då det finns risker som ej finns ovan jord.
Vilket resulterar i högre krav på planering och säkerhetstänk.

Under jord
Under jord
bottom of page