top of page

Kraft

Vi har kompetens för att arbeta och bygga kraftanläggningar och ställverk upp till 24kV, från kanalisation, kabelmontage, kabelavslut till driftsatt anläggning.

Oavsett om det gäller ventiler, pumpar, transportband, UPS:er, elmotorer, transformatorer eller frekvensomriktare som ska styras eller bytas mot nytt löser vi det.

Våra elektriker och ställverkstekniker har bred erfarenhet med att arbeta med högspänning upp till och med 24kV.

Kraft
Kraft
bottom of page