top of page

Fiber | Data | Tele

Våra tekniker har kompetens som sträcker sig från att installera fiber-, data- och telenät.
Vi utför arbeten inom fiberteknik t.ex fibersvetsning, fiberblåsning, DB- och OTDR-mätning samt felsökning av fibernät.
Vi installerar även nya tele- och datanät samt kompletterar befintliga nät.

Våra tekniker installerar även kommunikationslösningar för ljud, bild och data.
Vi installerar även CCTV utrustning.
IoT och AI (artificiell intelligens) kräver kommunikationsnät för att fungera.

Fiber | Data | Tele
Fiber | Data | Tele
bottom of page