top of page

Elinstallation

Vi utför el-, belysnings-, svagströmsinstallationer och service av elanläggningar inom industri, bostäder, nybyggnation mm.

Våra elektriker har gjort elinstallationer i industrier, bostäder, skolor, butiker, kommersiella lokaler, hotell mm. Vi utför även ROT-installationer.
Vi utför från enkla och löpande serviceuppdrag till totalentreprenader med hög komplexitet samt tekniskt innehåll.

Elinstallation
Elinstallation
bottom of page