top of page

våra tjänster

Kraft | Elinstallation | Fiber | Data | Tele

Kraft

Kraft

Vi har kompetens för att arbeta och bygga kraftanläggningar och ställverk upp till 24kV, från kanalisation, kabelmontage, kabelavslut till driftsatt anläggning.

Oavsett om det gäller ventiler, pumpar, transportband, UPS:er, elmotorer, transformatorer eller frekvensomriktare som ska styras eller bytas mot nytt löser vi det.

Våra elektriker och ställverkstekniker har bred erfarenhet med att arbeta med högspänning upp till och med 24kV.

Elinstallation

Elinstallation

Vi utför el-, belysnings-, svagströmsinstallationer och service av elanläggningar inom industri, bostäder, nybyggnation mm.

Våra elektriker har gjort elinstallationer i industrier, bostäder, skolor, butiker, kommersiella lokaler, hotell mm. Vi utför även ROT-installationer.
Vi utför från enkla och löpande serviceuppdrag till totalentreprenader med hög komplexitet samt tekniskt innehåll.

Fiber | Data | Tele

Fiber | Data | Tele

Våra tekniker har kompetens som sträcker sig från att installera fiber-, data- och telenät.
Vi utför arbeten inom fiberteknik t.ex fibersvetsning, fiberblåsning, DB- och OTDR-mätning samt felsökning av fibernät.
Vi installerar även nya tele- och datanät samt kompletterar befintliga nät.

Våra tekniker installerar även kommunikationslösningar för ljud, bild och data.
Vi installerar även CCTV utrustning.
IoT och AI (artificiell intelligens) kräver kommunikationsnät för att fungera.

Under jord

Under jord

Vi har kompetens på installationer i tunnlar och gruvor, alltifrån elkraft, kanalisation, säkerhet, belysning och processtyrning.
Våra montörer och projektledare har stor erfarenhet från att utföra installationer under jord.
Arbeten under jord kräver noggrann planering då det finns risker som ej finns ovan jord.
Vilket resulterar i högre krav på planering och säkerhetstänk.

bottom of page